U bent hier

Gedeeltelijke uitstel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

vrijdag, 15 september, 2023 - 12:30

Demissionair minister Hugo de Jonge maakte maandag bekend dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt uitgesteld voor verbouwactiviteiten. De nieuwe regels brengen veel rompslop met zich mee, en de bouwdirecteur staat niet te springen om het extra papierwerk.
De Jonge was vastbesloten om de wet, die ervoor zorgt dat toetsing van bouwprojecten bij private partijen komt te liggen, op 1 januari in te laten gaan. De invoeringsdatum lag sinds maart, na vijf keer uitstel, eindelijk vast. Maar Eerste Kamerleden begonnen deze zomer te twijfelen of 1 januari niet tóch te snel zou komen. Ze maakten zich onder meer zorgen over de beschikbaarheid van voldoende kwaliteitsborgers om projecten te toetsen. Senatoren drongen er met een motie op aan de wet in zijn geheel op te schorten.

Lobby voor uitstel
Om de Eerste Kamer tegemoet te komen, kiest de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor een tussenoplossing: de wet gaat een half jaar later in voor verbouwingen. Voor nieuwbouw gelden de nieuwe regels wel met ingang van het nieuwe jaar.
Bouwend Nederland is blij met de concessie. De branchevereniging lobbyde al langer voor uitstel, onder andere vanwege het gevreesde tekort aan kwaliteitsborgers. "Met dit uitstel is er iets meer vertrouwen dat er voldoende deskundigen zullen zijn”, laat woordvoerder Richard Massar weten. Daarnaast zorgt de splitsing van de wet ervoor dat aannemers die verbouwingen doen een langere voorbereidingstijd hebben, aldus de branchevereniging.

Meer werk voor gemeenten
Wkb-implementatiemanager Titia Siertsema vindt de opschorting onnodig, maar heeft begrip voor het besluit. Als deze stap de zorgen bij critici wegneemt en de wet daarmee op 1 januari kan ingaan, vindt ze het geen punt. Alleen voor gemeenten levert de knip hoogstwaarschijnlijk meer werk op, waarschuwt ze. Zij moeten verbouwingen nog maanden op de oude manier controleren.
Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland, bevestigt dat gemeenten hun werkprocessen door het besluit mogelijk opnieuw moeten aanpassen. Toch vindt de kritische volger van de Wkb de knip een goede oplossing.
De opschorting voor verbouwactiviteiten scheelt "een slok op een borrel" in de discussie over het aantal kwaliteitsborgers, denkt hij. Ankersmit schat dat van alle projecten zo'n 30 tot 40 procent nieuwbouw betreft, de rest zijn transformatie-, renovatie- en verbouwprojecten. Of er in juli volgend jaar wél voldoende kwaliteitsborgers zijn, vindt hij lastig in te schatten. Dat valt of staat met de populariteit van het beroep, verwacht hij.

Verwarring en onduidelijkheid
Aannemersfederatie Nederland (AFNL) is kritischer en denkt dat het gedeeltelijke uitstel de kwaliteitsborgers helemaal niet zoveel werk scheelt. Zo'n 20 procent van de projecten die volgend jaar onder de Wkb vallen, bestaat uit verbouwingen, schat directeur Jaco Uittenbogaard. De brancheorganisatie voor mkb’ers is teleurgesteld over het besluit van de minister. "Het leidt alleen maar tot onduidelijkheid."
Veel mkb'ers krijgen vanaf 1 januari hoe dan ook te maken met de Wkb, legt hij uit. Dat komt omdat velen nieuwbouw en verbouw combineren. Dat een deel van het werk straks onder het 'oude regime' valt en een ander deel onder het nieuwe, leidt volgens Uittenbogaard vooral tot verwarring. "Het kost meer aandacht en geld om twee systemen te monitoren. We hebben veel werk verricht om op 1 januari klaar te zijn en nu is er weer uitstel. Veel partijen reageren mild, maar bij ons is er vooral frustratie."

1 juli niet helemaal zeker
Bouwdirecteur Stapel, AFNL-lid en actief in de nieuw- en verbouw, is niet bang om vanaf januari de twee bouwstromen van elkaar te scheiden. Hij heeft ervaring met Wkb-proefprojecten en merkt dat de wet veel extra werk met zich meebrengt. Eerst oefenen met nieuwbouw is een goed idee, vindt hij.
Of de Wkb voor verbouwingen daadwerkelijk in juli ingaat, staat nog niet helemaal vast. Adviesbureau Arcadis gaat namens het ministerie van Volkshuisvesting volgend jaar periodiek inventariseren hoeveel kwaliteitsborgers er zijn. Mochten er tóch niet voldoende zijn, dan treedt de wet mogelijk later in voor verbouwingen, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Eerste Kamer

 
De Eerste Kamer, die al langer kritisch is over invoering van de Wkb, reageerde gematigd enthousiast op het besluit om de wet gedeeltelijk uit te stellen. BBB-senator Eric Kemperman is blij met de ‘kleine toezegging’ van de minister, maar vindt wel dat die te lang op zich liet wachten. De wens om de Wkb in zijn geheel uit te stellen, lijkt door het besluit van de minister van de baan. De Senaat is van plan over twee weken op het besluit terug te komen.
 

 

Bron: Cobouw 14 september 2023

Trefwoorden: