U bent hier

Houtsector wil echt verduurzamen.

zondag, 1 maart, 2015 - 15:00

Boseigenaren, houthandelaren en houtverwerkende bedrijven werken vanuit zowel ideële motieven als economische aan het behoud van hout als grondstof. De toekomst van het eigen bedrijf is van belang, maar ook de toekomst van de lokale bevolking. Ook de mogelijkheid zich te onderscheiden van andere bedrijven is een drijfveer. Betrokkenen noemen certificering en uitbreiding van het gecertificeerde bosareaal een belangrijk instrument om de houtketen verder te verduurzamen. De administratieve lasten van certificering worden echter als belangrijk nadeel gezien. Dit blijkt uit een onderzoek van Alterra in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.
 
De motieven om de houtketen verder te verduurzamen zijn bij drie groepen betrokkenen in de houtketen onderzocht, te weten bij bosbeheerders en -eigenaren, houthandelaren en houtverwerkende bedrijven. De Nederlandse houtproducenten vinden dat in de Nederlandse wetgeving duurzaam bosbeheer al goed geregeld is. Sommige beheerders achten de wetgeving daarin zelfs al te strikt. Zo zou de wetgeving het omvormen van bos naar natuur belemmeren. Sommige betrokkenen vinden het belangrijk om in Nederland meer bos te certificeren.
Ook wanneer bedrijven zelf weinig Nederlands hout gebruiken, vindt men het in de internationale houtwereld moeilijk te verkopen als Nederland allerlei eisen stelt, terwijl in eigen land een deel van het bos en het daaruit komende hout geen keurmerk heeft. Uitbreiding van het gecertificeerde bosareaal wordt daarom als belangrijke stap voor verdere verduurzaming van de houtketen gezien. Keerzijde is dat door de veelheid aan regelgeving een zekere certificeringsmoeheid lijkt te ontstaan. Bedrijven en boseigenaren/beheerders laten zich daarom niet alleen door keurmerken leiden in hun duurzaam handelen. Ze nemen ook uit eigen beweging stappen om te verduurzamen.
 
De houthandel noemt ondersteuning van sociale functies van bos voor de lokale bevolking met name in de tropen als een aanvullend aspect bij verduurzaming. Zo bieden sommige bedrijven de mogelijkheid aan de lokale bevolking om noten uit het bos te oogsten. Handelsbedrijven investeren in het behoud van andere functies dan hout van het bos in herkomstlanden. Dit doen ze niet alleen vanuit zakelijke overwegingen, maar ook vanuit het idee van maatschappelijke verantwoordelijkheid.