U bent hier

Miljoenenlening voor Form Ghana

maandag, 14 augustus, 2017 - 10:45

Miljoenenlening voor Form Ghana
Het herbebossingsproject van Form Ghana, dat wordt gesteund door het Nederlandse bedrijf Form International, krijgt een financiële injectie van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB). Het gaat om een lening van 24 miljoen US dollar, bestemd voor het herstellen en uitbreiden van het areaal duurzaam beheerd bos, waaruit op termijn ook hout geoogst wordt waarmee de lening kan worden terugbetaald.
Voor de African Development Bank (AfDB) is dit de eerste directe investering in een bossenproject. Tevens is dit het eerste private-sector-project van het Forest Investment Program (FIP) Afrika.
Form Ghana is de initiatiefnemer van het project, gesteund door het Nederlandse bedrijf Form International in Hattem.

De lening bestaat uit een deel 'concessional loan', vanuit het Climate Investment Funds’ Forest Investment Program (CIF FIP), aangevuld met co-financiering van de AfDB. Het project wordt gezien als een belangrijke stap in het bereiken van klimaatdoelen, waaraan ook de Ghanese overheid zich heeft gecommitteerd.
Form Ghana beheert al meer dan 20.000 hectare gedegradeerd land in de Ashanti- en Brong Ahafo-regio’s in Ghana. Inmiddels is daarvan zo’n 8.000 hectare herbebost sinds 2007. Form heeft een Public Private Partnership gesloten met de traditionele landeigenaren en de bosdienst (Forestry Commission) van Ghana. Dit is erg belangrijk om voldoende evenwicht te creëren in de belangen tussen het bedrijf, de lokale bewoners en de overheid. De onderneming heeft een FSC-bosbeheercertificaat.
Paul Hol, directeur van Form International: “Elk jaar gaat er op het zuidelijk halfrond 15 miljoen hectare bos verloren. Herbebossing en landschapsherstel in Afrika zijn hoognodig.Tijdens de klimaattop in Parijs heeft Form zich gecommitteerd aan AFR100 om bij te dragen aan de restauratie van 100 miljoen hectare gedegradeerd land in Afrika. AFR100 heeft zich ten doel gesteld dit vóór 2030 te realiseren.” Behalve de commerciële houtsoort teak (Tectona grandis), die op termijn geoogst wordt om het project financieel haalbaar te maken, worden ook inheemse soorten aangeplant voor natuurherstel, met name langs beken en watergangen en om de bodem te beschermen. Deze inheemse soorten zullen niet worden geoogst.