U bent hier

Minister wil extra etages op huizen en vaker splitsen: 'Met nieuwbouw alleen redden we het niet'

vrijdag, 19 mei, 2023 - 14:00

Oude gebouwen optoppen met modulaire woonetages, ‘te grote’ huizen splitsen en de bouw van (micro)woningen op een kavel stimuleren. In de strijd tegen de woningnood grijpt minister Hugo de Jonge alle middelen aan.
The only way is up, als het aan minister Hugo de Jonge ligt. Ondanks gure tegenwind op de nieuwbouwmarkt, met flink verslechterde omstandigheden door stijgende rente en bouwkosten, weigert hij te capituleren. Zijn vizier staat nog altijd gericht op 900.000 extra woningen tot en met 2030. Maar de Zeeuwse bewindspersoon begint zich meer en meer te realiseren dat dit duizelingwekkende aantal niet alleen haalbaar is met nieuwbouw. Of zoals de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening woensdag zelf verwoordt in een Kamerbrief over het beter benutten van de bestaande voorraad: “We moeten alle mogelijkheden die bijdragen aan het terugdringen van het woningtekort aangrijpen.”

Handreiking splitsing
En dus kijkt hij verlekkerd naar de bestaande gebouwde omgeving. “Benut die iets beter”, zei architect Reimar von Meding in 2021 al in Cobouw. “Dan ben je voor je het weet 1 miljoen huizen wijzer”. Zover wil De Jonge ook niet gaan, maar aan enthousiasme geen gebrek.
Want hoewel er in 2021 ‘slechts’ 2.200 woningen zijn gerealiseerd door het splitsen van woningen, is de potentie ervan tot 2030 vele malen groter, grof geschat tussen de 80.000 en 160.000 exemplaren. De Jonge noemt geen streefgetal, maar gaat wel met gemeenten onderzoeken hoe hij het splitsen meer kan laten vliegen. Zo komt er onder meer een handreiking splitsing.

Optopprogramma
Ook het optoppen van bestaande gebouwen met platte daken is volgens De Jonge een optie. “Optoppen gebeurt vaak nog op kleine schaal”, schrijft hij, “terwijl we hiermee in potentie ongeveer 100.000 woningen kunnen toevoegen tot 2030.”
De minister baseert zich op nieuw onderzoek dat hij liet uitvoeren door de Stec Groep, maar pint zich wederom niet vast op aantallen. Want ondanks de enorme potentie, is het draagvlak voor het optoppen van gebouwen met één of twee bouwlagen onder bewoners en lagere overheden vaak gering. “Er zijn te veel onzekerheden over bijvoorbeeld de technische (on)mogelijkheden, de kosten, de opbrengsten en benodigde processen en procedures”, aldus de minister.
Om dit soort optop-obstakels te tackelen, komt De Jonge met een programmatische aanpak. Samen met corporaties en marktpartijen werkt hij die de komende maanden uit. Hij heeft al wel een paar ideeën. Zo denkt de minister aan het ontwikkelen van modulaire en gestandaardiseerde producten. Daarnaast wil hij de baten en kosten van optoppen beter inzichtelijk maken.

Bouwjaar 1965
Optoppen is volgens de CDA-bewindspersoon niet alleen goed voor extra woningen, maar kan ook de leefbaarheid in wijken verbeteren en bestaande woningen toekomstbestendiger maken.
Vooral meergezins-corporatiewoningen met een bouwjaar van 1965 of later lenen zich voor extra woonruimte op het dak, schrijft hij. In de bestaande gebouwde omgeving ziet De Jonge meer mogelijkheden. Kortweg onderscheidt hij drie type oplossingen voor het beter benutten van de bestaande voorraad: meer woningen op een kavel, meer mensen in één woning én betere doorstroming.

Samenwonen en microwoningen
Samenwonen wil hij juridisch makkelijker maken. Zo zouden vooral oudere mensen, zonder verhuiswens, er soms best voor voelen om hun woning met iemand te delen. Volgens De Jonge vang je daarmee twee vliegen in één klap. Nee, drie: “Het woningtekort, eenzaamheid onder ouderen en/of hoge lasten.”
De Jonge wil verder stimuleren dat er op een kavel meer woningen komen. Het vergunningsvrij maken van microwoningen – kleinere woningen, of bijwoningen in achtertuinen of erven – is ook één van zijn plannen.
In hoeverre de minister zijn ambities kan waarmaken, moet nog blijken. Of zijn voorstellen verstrekkend genoeg zijn, ook. Dat hij niet wil inzetten op alleen nieuwbouw, mag duidelijk zijn. “We zullen alles uit de kast moeten halen om tot 2030 900.000 extra woningen te realiseren. Dat doen we vooral door nieuwbouw, maar dat alleen is niet voldoende.”