U bent hier

Temperatuur in Tiny Forest tot 20 graden lager.

donderdag, 15 september, 2022 - 15:00

Tiny Forests vormen een goede oplossing in de strijd tegen droogte en hittestress in de stad. Onderzoek door Wageningen Environmental Research laat zien dat de temperatuur in de zomer in een Tiny Forest meer dan 20 graden lager kan zijn dan de temperatuur op straat. Deze minibossen in de stad vangen bovendien bij hevige neerslag veel water op, wat hard nodig is in een steeds droger wordend Nederland. Daarnaast geven Tiny Forests de biodiversiteit in de stad een boost.
Vier jaar lang deed Wageningen Environmental Research samen met zo’n honderd vrijwilligers en studenten onderzoek naar het Tiny Forest project. Dit project is opgezet door IVN Natuureducatie om kinderen met natuur te verbinden en het verlies van biodiversiteit in het stedelijk gebied een halt toe te roepen. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid minibos van ongeveer 250 vierkante meter, waarin maximaal 600 inheemse bomen worden geplant.
De resultaten bieden hoop voor alle dicht getegelde steden, die vorige week weer flink zuchtten onder de hitte. Om een beeld te krijgen of een Tiny Forest kan bijdragen om hittestress in stedelijk gebied tegen te gaan, werd in 2020 en 2021 bij 11 minibossen in en buiten het Tiny Forest de bodemtemperatuur gemeten. Het verschil bleek vooral in de zomerperiode groot te zijn, waar het op extreem hete dagen kan oplopen tot meer dan 20 graden. Het jaarrond ligt de temperatuur in een Tiny Forest zo’n 7 graden lager dan op de straat en in de zomer zo’n 10 graden.
In de versteende stad zorgt naast hitte ook de steeds extremere neerslag voor problemen. Het water kan tijdens hevige buien niet meer worden afgevoerd en door alle verharding ook niet worden opgeslagen in de bodem. Berekend is dat door de 11 onderzochte Tiny Forest ruim acht miljoen liter water is opgevangen tussen moment van aanleg en eind december 2021.
Met behulp van Citizen Science, wetenschappelijk onderzoek dat met behulp van vrijwilligers wordt uitgevoerd, is geconstateerd dat minibossen veel betekenen voor de biodiversiteit. In totaal werden in alle onderzochte Tiny Forests gezamenlijk maar liefst 1167 soorten planten en dieren waargenomen, exclusief de aangeplante bomen en struiken. Per Tiny Forest werden gemiddeld 270 soorten waargenomen. 
Naast de biodiversiteit is de gemiddelde jaarlijkse CO2-vastlegging bepaald. Die bedroeg 127,5 kilo CO2 per jaar voor Tiny Forests in de leeftijd van 1 tot 5 jaar. De verwachting is dat dit tot 50 jaar na aanplant zal blijven doorgroeien tot zo’n 250 kilo CO2 per jaar. Gezien de uitstoot van een gemiddeld mens op aarde (op jaarbasis ongeveer 4,4 ton CO2) zal een Tiny Forest slechts een kleine bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-concentratie in de lucht.
In totaal zijn in Nederland tot nu toe zo’n 170 Tiny Forests in de openbare ruimte aangelegd en negentig particulieren plantten er één in de eigen tuin.

 

Trefwoorden: