U bent hier

Duurzaam

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken worden ontwikkeld en gebruikt  met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen dan niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar ook om:

  • gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
  • een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen; prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
  • duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);
  • verantwoord watergebruik;
  • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Wij maken kozijnen, ramen en deuren van hout en zijn er trots op dat wij naast het feit dat hout naar onze mening een prachtige toegevoegde waarde is voor woningen qua uitstraling, tevens in de gelegenheid zijn een bijdrage te kunnen leveren aan duurzame woningbouw.
 
Omdat wij de bescherming van bossen wereldwijd van het grootste belang vinden werken wij graag met hout uit verantwoord beheerde bossen.
Bossen waar op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen.
Wij zijn er daarom trots op dat wij FSC gecertificeerd zijn en daardoor in staat zijn produkten van FSC gecertificeerd hout te leveren.
FSC-certificering betekent dat een zogenaamde derde partij (certificeerder) vaststelt of door een bedrijf voldaan wordt aan een aantal vereisten (voor goed bosbeheer) die in FSC-standaards zijn vastgelegd. Wanneer dat het geval is wordt aan een bedrijf een FSC-certificaat overhandigd.
 
Binnen het FSC-systeem bestaan twee vormen van certificering:
 
Certificering van bosbeheer, dit geeft de zekerheid dat het bosbeheer voldoet aan de op de FSC-principes en criteria gebaseerde standaard voor goed bosbeheer en dus aan hoge eisen voldoet m.b.t. economie, ecologie en sociale aspecten; certificering vindt plaats op niveau van een invidueel bos (Forest Management Unit). 

 
Certificering van de Chain of Custody, waarmee het hout of houtproduct gevolgd wordt door alle stadia van verwerking en distributie; dit geeft de (eind)gebruiker zekerheid dat de grondstof voor een product daadwerkelijk afkomstig is uit goed beheerde bossen; certificering vindt plaats op bedrijfsniveau.